Teknovation Logo
robot

 
  • Betalingsbalanceoverskuddet er historisk stort. De løbende poster var i oktober et overskud på 23,6 milliarder i sæsonkorrigerede tal. (Kilde Danmarks Statistik)

9. december 2019, kl. 10:34 

Højt overskud på betalingsbalancen

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 23,6 milliarder kroner i sæsonkorrigerede tal, hvilket er det højeste overskud i nyere tid. Siden september er der sket en stigning på 7,8 milliarder. 


Danmarks Statistik meddeler, at man i oktober har noteret et overskud på betalingsbalancens løbende poster i forhold til udlandet på hele 23,6 milliarder kroner i sæsonkorrigerede tal, hvilket er det højeste overskud i nyere tid.

Ser man isoleret på måned-til-måned-udviklingen er der siden september sket en stigning på 7,8 milliarder, hvilket især skyldes en stigning i overskuddet på tjenester.  

Varerene står dog for over halvdelen af det samlede overskud på de løbende poster i oktober med 14,2 milliarder anfører Danmarks Statistik.

Eksporten af vindmøllekomponenter er steget kraftigt i forhold til sidste år. De fire største varer, som en vindmølle er sammensat af, stod i perioden januar til oktober 2019 for 4,3 procent af den samlede eksport svarende til 26,2 milliarder. Det er en stigning på 27 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor eksporten af disse varegrupper udgjorde 20,7 milliarder.

Vinddrevne generatorer er den største enkelte varegruppe, og står for næsten to tredjedele af eksporten af vindmøllekomponenterne.

I både 2018 og 2019 har Tyskland været den største aftager af disse varer. Ud over de vindmølledele, der handles som traditionel varehandel, som er omfattet af denne statistik, handler danske virksomheder også med varer, hvor varerne aldrig passerer dansk grænse. Det gælder også for vindmølleindustrien. Denne handel er medtaget i betalingsbalancen. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik